Elexus Hotel & Resorts

Havuzların su yalıtımı, Dilatasyon işleri ve Poliüretan Esaslı Reçinelerin Özel Katkılar ve Kimyasallar İle Modifikasyonu Sonucu Elde Edilen, Yüksek Performanslı, Düzgün Yüzey Bitişli Poliüretan Beton Kaplama işleri yapılmıştır.

UCRETE® MF, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkılar ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, düzgün yüzey bitişli, mükemmel kimyasal ve solvent dayanımı olan, 3 – 6 mm kalınlıkta uygulanan zemin kaplama sistemidir.

Dilatasyon Derzleri :
(a) Genleşme Dilatasyon Derzleri : Betonarme yapıda rötre, sünme, sıcaklık değişmesi, yüzünden meydana gelen boy değişiklikleri etkisini azaltmak için plandaki boyutlarını sınırlı tutmak amacıyla yapı genleşme derzleriyle bloklara ayrılır. Bu derzlerle yangınlarda meydana gelen büyük sıcaklık etkisiyle yapıların fazla zarar görmesi de önlenmiş olur.
(b) Oturma Dilatasyon Derzleri : Temel zemini özelliklerinin veya yapı yüklerinin bütün alanda düzgün olmayışı yüzünden meydana gelecek farklı oturmaların ve dönmelerin yapıya zarar vermesini önlemek için yapılan derzlerdir. Çeşitli özellikteki zeminler üzerine inşa edilen yapı bölümleri veya yan yana gelmiş, farklı karakterde, çeşitli biçimde yüklü yapı bölümleri oturma derzleriyle birbirinden ayrılır.
(c) Konstrüktif Dilatasyon Derzler : Statik hareketli yükler ve dinamik kuvvetlerden meydana gelecek deformasyonların engellenmesini önlemek, titreşimlerin bölgesel kalmasını sağlamak amacıyla yapılan derzlerdir.
(d) Deprem Dilatasyon Derzleri : Yapıya deprem etkisiyle kendi içinde az zararlı titreşim yapabilecek bölümlere ayıran derzlerdir.